Framflyttas tills vidare sycirkel och tenntråd

Kamratcirkelarna i tenntråd på onsdagkvällar ojämn vecka och sycirkel på
torsdagar Kl 13.30 framflyttas tills vidare på grund av Corona viruset.

Håll Er informerad genom att återkommande gå in på vår hemsida.
Sköt om Er