Vardagssvenskan – fortsatt på distans

Undervisningen i vardagssvenska kommer att fortsätta vara på distans under hösten p.g.a. rådande corona-pandemi.
Aktiva deltagare kommer att få ytterligare information brevledes under vecka 35.

Hälsningar Anna