•   090180430
  •   Gräddvägen 15a, västra Ersboda

Silver- och stenslipning

nolia 024.jpeg    silver2    silver1

 

 

 

 

 

Här tillverkas många typer av silverblanka ringar, halsband och armband mm.

Silver har överallt i världen uppträtt senare än guld och koppar, och var ännu under bronsåldern ganska sällsynt.
I Egypten var silver ursprungligen mer värdefullt än guld.
I Spanien upptäcktes silvergruvor mycket tidigt, och man känner till silversmycken från Spaniens kopparålder.
Även i Östern fanns silvergruvor vid bronsålderns början.

I Sverige har lösa stenar, företrädesvis av granit, sedan stenåldern använts i stensträngar, stenmurar, gravhögar, smycken, gånggrifter, domarringar, skeppssättningar och som runstenar. Nästan alla runstenar är naturliga granitblock. Huggen sten och stenbrott verkar däremot inte ha förekommit på Sveriges fastland före 1000-talet.

Meddela om du vill gå en kurs!

Inga förkunskaper behövs, alla kan skapa!
Alla verktyg finns att låna under kurstillfället och material finns att köpa på plats.

För mer information ta kontakt med sektionsansvarig.
Anna Brännström  tel 090-18 04 30

Bli medlem via hemsidan…