Ersboda slöjdförening
Ersboda slöjd
Silver- och stenslipning

nolia 024.jpeg

Här tillverkas många typer av ringar, halsband och armband.

Silver har överallt i världen uppträtt senare än guld och koppar, och var ännu under bronsåldern ganska sällsynt.
I Egypten var silver ursprungligen mer värdefullt än guld.
I Spanien upptäcktes silvergruvor mycket tidigt, och man känner till silversmycken från Spaniens kopparålder.
Även i Östern fanns silvergruvor vid bronsålderns början.

I Sverige har lösa stenar, företrädesvis av granit, sedan stenåldern använts i stensträngar, stenmurar, gravhögar, smycken, gånggrifter, domarringar, skeppssättningar och som runstenar. Nästan alla runstenar är naturliga granitblock. Huggen sten och stenbrott verkar däremot inte ha förekommit på Sveriges fastland före 1000-talet.

Skulle du vilja gå på denna en kurs?

Inga förkunskaper behövs, alla kan skapa!
Alla verktyg finns att låna under kurstillfället och materialet finns att köpa på plats.

För mer information så ta kontakt med sektionsansvarig.
Gudrun Lidström, 070-24 51 770