Ersboda slöjdförening
Ersboda slöjd
Styrelsen

Ordförande – Leif Johansson
Vice ordförande – Gunilla Hörnberg
Ledamot – Sekreterare – Vakant
Kassör – Elisabet Artursson
Ledamot och Studieorganisatör – Tommy Bäckström
Ledamot – Majbritt Gidlund
Ledamot – Margaretha Fransson
Suppleant – Anders Fredriksson
Suppleant – Ewa Lahti
Suppleant – Caroline Berggren
Suppleant – Helena Lindström
Suppleant – Claes Wiklund
Suppleant – Emil Haugskott