Ersboda slöjdförening
Ersboda slöjd
Styrelsen

Ett trevligt och disciplinerat gäng
präglat av framåtanda.

styrelse

Ordförande – Leif Johansson
Vice ordförande – Gunilla Hörnberg
Sekreterare – Maj-Britt Gidlund
Kassör – Elisabet Artursson
Ledamot – Claes Wiklund 
Ledamot – Emil Haugskott
Ledamot – Margaretha Fransson
Suppleant – Anders Fredriksson
Suppleant – Sven-Olov Nygren
Suppleant – Caroline Gustavsson
Suppleant – Solveig Linghult