Ersboda slöjdförening
Ersboda slöjd
Styrelsen

Ett trevligt och disciplinerat gäng
präglat av framåtanda.

styrelse

Ordförande – Leif Johansson
Vice ordförande – Gunilla Hörnberg
Ledamot – Sekreterare – Vakant
Kassör – Elisabet Artursson
Ledamot – Claes Wiklund (Ersättare för bortgångne Tommy Bäckström)
Ledamot – Majbritt Gidlund
Ledamot – Margaretha Fransson
Suppleant – Anders Fredriksson
Suppleant – Ewa Lahti
Suppleant – Caroline Gustavsson
Suppleant – Helena Lindström
Suppleant –
Suppleant – Emil Haugskott