Ersboda slöjdförening
Ersboda slöjd
Om oss

Ersboda slöjdförening startade 1996 av 5 entusiaster varav den ena är ordförande i föreningen. I början så var vi på Ystarskolan från 1996-2005. När vi höll till i Ystarskolans lokaler så hade vi ca 100 kvadratmeter att hålla till på. Idag håller vi till på Gräddvägen 15A i ca 440 kvadratmeter och vi flyttade hit 2005.

Idag har vi ett flertal anställda och idéella som håller på med uppsökande verksamhet, marknadsföring och hjälper alla som kommer in och besöker våra lokaler.

Ordförande Leif Johansson, 070-61 66 102
Vice ordförande Gunilla Hörnberg, 070-288 53 56
Kanslist Maud Magnusson, 090-18 04 30

Medlemsavgift:
Ungdom 7-20 år                100 kr/år
Vuxen                                   200 kr/år
Familj                                   350 kr/år

För aktiva medlemmar tillkommer 100 kr per termin för maskin- och verktygsslitage, vävverksamhet.

Betalningen sker till slöjdens bankgiro 704-6345 eller plusgirot 78 24 15-4

 

Hjärtligt välkomna!