Bokade tider på slöjden

Knivslöjden torsdagar startar torsdag 10/9 kl. 9.00 till 12.00 och kör fortlöpande torsdagar samma tid fram till jul.
Knivslöjden fredagar startar 25/9 kl.09.00 till 12.00
och kör fortlöpande fredagar samma tid fram till jul.
Knivslöjden onsdagar startar onsdag 30/9 kl 9.00 till 12.00 och kör fortlöpande varje onsdag fram till jul.

Träslöjden (Vuxenskolan) har reserverat tid fr.o.m. 17/9
kl 18.00 till 21.00 och 10 veckor framöver.

Silversmide har reserverat tid söndagar kl. 14.00 till 21.00 varje vecka fram till jul.