Föreningen

Ersboda slöjdförening grundades 1996.

Sedan 2005 håller föreningen till på gräddvägen 15a, Ersboda, med 440 kvadratmeter hantverkslokaler av alla olika slag.

Föreningen har ett flertal anställda och ideella eldsjälar som bidrar till föreningen på olika sätt. I dagsläget har föreningen ca 300 medlemmar. 

Vår målsättning är att erbjuda en trivsam miljö, skapa öppenhet mellan verksamheterna, stödja, uppmuntra ovh inspirera till alla former av hantverksskapande och sist men inte minst bevara gamla hantverkstraditioner. 

Ordförande Leif Johansson, 070-61 66 102
Vice ordförande Gunilla Hörnberg, 070-288 53 56
Kontoret 090-18 04 30

Hjärtligt välkomna att bli medlem!